Розсошанська громада
Хмельницький район, Хмельницька область

Оголошення

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

РОЗСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

село Розсоша, вул. Центральна ,4 індекс 31362 тел. (038)22 41-5-86, 67-44-42,код ЄДРПОУ 04402899

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

23 травня   2017 року                                                                           № 85

 

Про початок  проведення  перевірки 

 у   сільській раді,  передбаченої Законом України

«Про очищення влади», щодо осіб  Розсошанської

сільської ради

 

Відповідно до статей 42, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади», Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року      №1025-р,  Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою  і четвертою статті 1 Закону України   «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 « Деякі питання реалізації Закону України « Про очищення влади» зі змінами :

Провести перевірку  передбачену Законом України « Про очищення влади» (далі перевірка), щодо посадових осіб Розсошанської сільської ради ( крім виборних посад зазначених у статті 3 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування ») визначивши днем початку проведення перевірки 22 травня 2017 року

Визначити відповідальною за організацію проведення перевірки секретаря Розсошанської сільської ради  ( Смоляк Л.М. ).

Відповідальній за організацію проведення перевірки секретарю сільської ради Смоляк Л.М. забезпечити:

– розміщення тексту  цього розпорядження на офіційному веб-сайті Розсошанської сільської ради у день його прийняття;

- ознайомити працівників, щодо яких здійснюється перевірка, у тому числі, які відсутні на роботі ( знаходяться у відрядженні, щорічних основній та додатковій відпустках, відпустці без збереження заробітної плати, навчальній відпустці, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною, відпустці у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) із цим розпорядженням у день його прийняття.

4.     Посадовим особам, визначених у пункті 1 цього розпорядження, стосовно яких здійснюється  перевірка, у триденний термін   з дати початку проведення перевірки, подати відповідальній за організацію проведення перевірки секретарю Розсошанської сільської ради Смоляк Л.М. власноручно написану заяву про те, що до них застосовується чи не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону « Про очищення влади», та про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 або 2  Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою  і четвертою статті 1 Закону України   «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 « Деякі питання реалізації Закону України « Про очищення влади», копії, засвідчені підписом посадової особи  виконавчого комітету Розсошанської сільської ради, і скріплені печаткою ;

- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації,

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

-декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік, складеної за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”

5. Попередити осіб, стосовно яких здійснюється перевірка, що не подання ними заяви, визначеної у пункті 4 цього розпорядження, або повідомлення у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України « Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.

6.Відповідальній за організацію проведення перевірки секретарю Розсошанської сільської ради Смоляк Л.М. у триденний термін після одержання заяви від особи, яка проходить перевірку, забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті інформації про початок проходження перевірки, копії її заяви та декларації ( крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

       7.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                      В.В.Дячок